Mail: sjostrand.kari@gmail.com
hvchristensen@gmail.com
Kari mobil: 070 - 25 25 682
Henrik mobil: 070 - 777 4859
Adress: Kari Sjöstrand
Henrik Christensen
Undersvik 88 68
820 11 Vallsta